🧠 Mentorointi

Älä turhaan lyö päätäsi seinään, vaan hanki mentori, joka auttaa keskittymään oikeisiin asioihin.


Helpoin tapa välttää virheet ja turhat kiertotiet, on pyytää opastusta joltakin sellaiselta, joka on sinun puolestasi opiskellut asioita kantapaan kautta, lyönyt päätään seinään ja onnistunut kääntämään kokemuksensa voitoksi.

Olen hankkinut elämäni varrella itselleni monta ammattia ja nähnyt monenlaisia toimivia ja epätoimivia bisnesmalleja. Mitä tulee luovaan tekemiseen, niin siitä minulla on kokemusta helposti jo yli 20-vuotta.

Aloitin aikanaan työelämässä graafikkona, mutta vapaa-ajalla kirjoitin intohimoisesti lauluja ja muuta tekstiä. Sittemmin kirjoittamisesta ja sisällöntuotannosta on tullut päätyöni.

Olen opiskellut markkinointia, mainontaa ja kultuuriliiketoimintaa, josta minulla on myös ammattikorkeakoulututkinto.

Mentorointiaiheita ja teemoja:
  • Miten taitelija elättää itsensä?
  • Miten kehittää omaa luovuuttaan?
  • Miten tulla paremmaksi kirjoittajaksi? 
  • Miten päästä sanoittajaksi, copywriteriksi jne? 
  • Miten hyödyntää luovia strategioita markkinoinnissa? 
  • Miten yrityksesi / yritysideasi voisi erottua paremmin massasta?

Miten toimimme?

Mentorointisuhteessa jaan hankkimaani tietoa ja osaamista esim. kahvikupillisen ääressä ja autan aktoria omassa tekemisessään eteenpäin. Voimme käsitellä ennalta sovittuja aiheita tai voimme jättää keskustelut avoimiksi.

Mikäli aktori haluaa, voimme tehdä yhdessä myös toimintasuunnitelmia ja voin toimia valmentajana ja sparraajana unelmien saavuttamisessa.

Mikäli koen, ettei minulla ole mitään annettavaa, ohjaan aktorin osaavampiin käsiin. Mentorina toimiminen on etuoikeus.

Mitä mentorointi on?

Mentorointi on avointa keskustelua puolin ja toisin, yleensä kahvikupillisen äärellä. Agenda, aihe tai teema mentoroinnille voidaan määritellä etukäteen tai jättää avoimeksi. Paljon riippuu aktorin omista toiveista ja tarpeista.

Wikipedian mukaan:
"Mentorointi on menetelmä, jossa tietoa ja osaamista – myös niin sanottua hiljaista tietoa – siirretään kokeneemmalta kokemattomammalle. Osaava, arvostettu ja kokenut asiantuntija (mentori) neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehityshaluista mutta kokemattomampaa henkilöä työssä tai opiskelussa."

En tiedä olenko erityisen arvostettu asiantuntija, mutta olen hankkinut itselleni vuosien varrella monta ammattia ja työskennellyt monenlaisissa työtehtävissä ja ollut mukana kehittämässä todella mielenkiintoisia hankkeita.

Omasta mielestäni aktorin ei tarvitse olla mentoriin nähden vasta-alkaja. Oleellisempaa on, että mentorina toimiva pystyy toimimaan peilinä aktorille, pystyy tarjoamaan tälle uusia näkökulmia ja antamaan myös konkreettisia ohjeita.

Olen itsekin saanut vuosien varrella paljon tukea mentoroinnista ja olen saanut paljon apua sekä vertaismentoroinnista, että keskustelemalla eri alojen guruja.

Omat erikoisalani ovat luovuus ja liiketoiminta

Mentoroinnin hyödyt?

Parhaimmillaan mentorointi auttaa positioimaan itseään paremmin ja tuo tekemiseen oikeanlaisista lähtökohdista kumpuavaa varmuutta. Se auttaa myös ohjaamaan tekemistä oikeaan suuntaan ja välttämään turhia virheitä, joiden ohittaminen omin avuin voi joskus viedä jopa vuosia.

Miksi mentoroin muita?

Kyse on halusta antaa jotakin takaisin. Olen itse saanut urani ja elämäni kriittisissä vaiheissa vinkkejä, jotka ovat parhaimmillaan olleet suorastaan kriittisiä avaintekijöitä omien tavoitteideni saavuttamisessa ja hahmottamisessa.

Nuo muutamat tiedon jyvät juuri oikeassa paikassa, ovat joskus olleet niin tarpeellisia, että en oikein voi edes kuvitella millaista elämäni olisi ilman niitä.

Mentoroinnin avulla olen saanut tiedon ohella paljon myös itsetuntemusta, joka on osaltaan myös auttanut kanavoimaan omaa energiaani oikeisiin kohteisiin.

Toivon, että oman kokemukseni jakaminen muille auttaisi samalla tavalla myös minun mentoroitaviani.

Hinta

  • Kysyminen on ilmaista ja koen tärkeäksi tehdä jonkin verran myös pro bono -hommia. Täällä lisää hinnoittelusta »Evoluutio Music logoMusic Production Alliance logoVPROAUDIO logoStudio Vini logo