🎯 Manageri (musiikki)

Managerointi musiikkialalla voi olla tarpeen kun homma pitäisi viedä niin sanotusti nextille levelille, mutta omat rahkeet eivät yksin siihen riitä.


Indie-manageri Samuli Koivulahti
Ehkä tarvitset jonkun, joka osaa ohjata tekemään oikeita asioita ja kykenee puheiden lisäksi myös antamaan jotain konkreettista sanojensa jatkeeksi?

Jonkun, joka uskoo sinuun myötä ja vastamäessä, eikä ole tilivelvollinen kenellekään muulle kuin sinulle?

Jonkun, jonka kanssa voit sparrata ideoita ja miettiä musiikillista tulevaisuuttasi kohottavassa hengessä? Jonkun jolla on projektiosaamista, luovaa pelisilmää ja kyky saada asioita aikaiseksi vaikka budjetti olisikin vain muutamia kymppejä?

Olisi ehkä hyvä, jos sinulla olisi tukenasi riippumaton manageri, joka ajaisi kaikissa tilanteissa vain sinun etuasi. Manageri, joka voisi olla valmis rakentamaan kanssasi artistiuraa jopa lähes nollatilanteesta. Manageri, jonka työtehtäviin kuuluisi auttaa sinut niin pitkälle, kuin rahkeesi vain riittävät.

Managerin työtehtävät?

Koko osaamiseni kirjo on artistiasiakkaideni ulottuvilla. Työtehtävät voivat pitää sisällään niin käytännön hommia kuin strategiatyötäkin. Iso osa tekemisestä on mentorointia ja CoWritingia. Paljon tehdään myös laaja-alaisempaa urasuunnittelua.

Lisäksi:
 • kirjoitan tiedotteita medioille
 • rustaan saatteita radiokanaville 
 • rakentelen kotisivuja 
 • suunnittelen logoja 
 • taitan julisteita ja käyntikortteja 
 • osallistun sopimusneuvotteluihin
 • laadin sopimuspapereita
 • autan keikkasettien koostamisessa 
 • olen mukana äänityssessioissa 
 • etsin yhteistyökumppaneita
 • opastan sisältö- ja digimarkkinoinnin saloihin.

Käytännössä musiikkimanagerin työtehtävät voivat pitää sisällään mitä tahansa asioita, joilla pyritään auttamaan esiintyjää taiteilijaurallaan eteenpäin.

Sisältö ja presenssi kuntoon

Manageri auttaa keikkasettien koostamisessa, rakentelee kotisivuja, ottaa promokuvia, videokuvaa esiintymisiä, jeesaa sopimusasioissa, markkinoinnissa ja toimii tarvittaessa vaikka roudarina. Usein osallistun myös konkreettisesti biisien tekemiseen.

Lähtökohtana on että kaikki osaaminen laitetaan peliin, mutta samaa edellytän myös artistilta. Se millä tahdilla ja teholla hommia paiskitaan riippuu yhdessä sovituista tavoitteista.

Enemmän kuin kulttuurituottaja

Olen koulutukseltani Kulttuurituottaja (AMK). Valmistuin Logomolta vuonna 2016. Osaamisalani oli kulttuuri liiketoimintana, joka antaa hyvän pohjan taiteilijatoiminnan tukemiseen ja musiikin managerointiin.

Lisäksi minulla on Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto osaamisalana Markkinointiviestinnän strateginen suunnittelu ja toteutus sekä pari muutakin tutkintoa.

Saamani koulutuksen ohella pitkä ja monipuolinen työkokemukseni (alkaen vuodesta 2002) digitaalisen markkinointiviestinnän ja liiketoiminnan kehittämisen saralla, on tuonut taiteellisen mielenlaatuni tueksi myös runsaasti kylmään faktaan perustuvaa tietotaitoa.

Erilaisten bisnesmallien ja markkinointitekniikoiden toimivuudesta on opittu vuosien varrella jo jotakin.

Vaikka siis puhumme kulttuuriliiketoiminnasta ja sisäinen palo tekemiseen on vahva, ei toiminnassa luoteta yksinomaan pelkkään intuitioon. Takana on myös käytännön kokemusta ja sertifioitua osaamista.

Co-writing = keskeinen osa managerointia

CoWriting on yleensä keskeinen osa artistiyhteistyötä ja manageroitavakseni on sen vuoksi valikoitunut erityisesti sävellystaitoisia laulaja-lauluntekijöitä, jotka esittävät keikoillaan (covereiden ohella) minunkin sanoittamiani kappaleita.

Pelkästään hyvä soundi ei vielä riitä, vaan oleellista on että myös kemiat pelaavat. Olen kiinnostunut esiintyjistä ja bändeistä, joiden kanssa uskon pystyväni luomaan yhteistyösuhteen, jossa 1+1= enemmän kuin kaksi. 

Tapani toimia managerina musiikkiprojekteissa on konsultoiva ja vuorovaikutteinen. Suosin marssijärjestystä, jossa pallottelemme ideoita yhdessä, mutta artisti itse viimekädessä päättää mitä toteutetaan.

Lue lisää co-writingista »

Tiedätkö jo mitä haluat?

Kaiken tekemisen keskiössä on aina laulajan tahtotila, yhdessä valitut biisit ja näistä johdetut yhteiset tavoitteet. Useimmiten pyrkimyksenä on myös se, että esiintyjä pystyisi tulevaisuudessa elättämään itsensä keikkailemalla (ainakin jollain tasolla).

Pienemmätkin tavoitteet ovat toki täysin ok. Oleellista on, että jo alussa tiedetään mitä lopussa halutaan ja jos tavoitteet muuttuvat matkalla, suunnitelmaa päivitetään. Optimaalisessa tilanteessa laulaja tietää jo ensimmäisessä tapaamisessamme mitä hän haluaa ja minun tehtäväni on siitä eteenpäin selvittää miten siinä onnistutaan.

Musiikkialan sopimukset

Saan paljon pyyntöjä erilaisissa sopimusasioissa avustamiseen. Työni ja AMK-opintojeni lomassa olenkin perehtynyt laajasti musiikkialan sopimusjuridiikkaan ja ehtinyt näkemään ja laatimaan matkani varrella monenlaisia diilejä. Vaikka en ole lakimies enkä juristi, autan mielelläni oman osaamiseni puitteissa.

Kyseessä voi olla esimerkiksi:
 • julkaisusopimus
 • jakelusopimus
 • kustannussopimus
 • managerointisopimus
 • housewritersopimus
 • keikkamyyntisopimus
 • sponsorisopimus.

Projektinhallinta

Pystyn auttamaan myös projektinhallinnallisissa asioissa. Omasta kokemuksestani tiedän, kuinka varsinkin taiteellinen ja luova mielenlaatu on usein altis häiriötekijöille, jolloin huomio kiinnittyy helposti vääriin asioihin ja suuresta työmäärästä huolimatta asiat voivat jäädä toistuvasti puolitiehen.

Fokusoimalla tekemistä oikeisiin asioihin projektinhallinnan työkalujen ja strategisen suunnittelun avulla, päästään nopeammin lähemmäs tavoitteita.

Askelmerkit yhteistyölle

Manageri-artistiyhteistyön käynnistämisessä toistuvat yleensä pääpiirteittäin seuraavat vaiheet:
 1. Nykytilanteen kartoitus ja tavoitteiden asettaminen. Missä ollaan ja mihin halutaan päästä?
 2. Sidosryhmien kartoitus. Keitä muita tarvitaan (keikkamyyjä, tuottaja, soittajia bändiin)?
 3. Projektisuunnitelman tekeminen. Teemme selkeän suunnitelman johon kirjataan väli- ja päätavoitteet sekä ne askelmerkit, joita seuraamalla pääsemme lähemmäs yhteistä päämäärää. 
 4. Toteutus. Ryhdymme järjestelmällisesti työskentelemään sovittujen päämäärien eteen, yhdessä. 

Managerointi voi alkaa tästä

Mikäli sinulla on unelma artistiudesta, manageri puuttuu ja uskot tarvitsevasti apua artistiurasi eteenpäin viemisessä, lähetä minulle näyte laulustasi (saa olla vaikka huonolaatuinen kännykkädemo). Se voi olla elämäsi paras päätös.

Osaksi Sakon artistirosteria?

Manageroin kerrallaan noin 5-10 artistin joukkoa. Sopimusten sisältö vaihtelee. Osan kanssa toiminta on varsin intensiivistä ja ammattimaista. Toisten kanssa kyse on enemmänkin harrastustoiminnan tukemisesta. Asiakaani päättävät itse tavoitteensa ja minä autan saavuttamaan ne.

🎫 Tutustu artistirosteriin täällä »

Hinta?

Ketteryys ja kevyt kulurakenne kääntyvät hinnoittelussa asiakkaideni eduksi. Lisäksi teen jonkin verran hommia myös pro bono.